2016

 

13147543_1699754533599200_954268766228508968_o

 

7 marca 2016 r. grupa nieformalna „Teraz my” wraz z naszym Stowarzyszeniem złożyła ofertę w konkursie grantowym FIO Śląskie Lokalnie 2016 r.
W sumie do konkursu zgłoszono 454 wnioski.
Z OGROMNĄ RADOŚCIĄ informujemy, że nasz projekt zajął wysokie 33 miejsce (ocena-92/100 pkt.) i tym samym od 4 maja do 15 lipca 2016 r. realizować będziemy projekt „Spotkanie z teatrem”.
Szczegóły wkrótce!

 

2015

 

W dniu 9 IV 2015 r. nasze Stowarzyszenie wraz z grupą nieformalną „Razem z Wami” złożyło projekt w konkursie grantowym FIO – Śląskie Lokalnie 2015.

Tytuł naszego projektu – „Razem możemy więcej”
Wnioskowana kwota dotacji – 4.000 zł., która zostanie przeznaczone na cykl zajęć w 4 blokach tematycznych.
Zajęcia przeznaczone będą dla osób z upośledzeniem umysłowym.

 

 

 

2014

 

Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –Śląskie Lokalnie

W dniach 6 X 2014 r. – 23 XI 2014 r. członkowie naszego stowarzyszenia oraz zaproszone osoby niepełnosprawne z terenu Gliwic wzięły udział w projekcie „Jesteśmy razem” opracowanym przez wiceprezesa – Joannę Dutkiewicz.

Głównym celem projektu było tworzenie warunków do aktywności osób niepełnosprawnych i ich rodzin jako podstawy integracji społecznej przez:
– pozyskanie i koordynację działalności wolontariuszy,
– kształtowanie postaw aktywności twórczej osób niepełnosprawnych,
– zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
– inicjowanie modelu aktywnego życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez umożliwienie udziału w rekreacji i sporcie.

W ramach projektu:
-15 października 2014 r. odbyło się 2-godzinne spotkanie dla wolontariuszy, które prowadził Michał Jasiński. Szkolenie zatytułowane było: „ Jak zostać dobry wolontariuszem”.

W październiku i listopadzie odbył się cykl pięciu spotkań plastycznych:
-17 X (Quilling), 22 X (Malowanie na płótnie), 23 X (Anioły z gliny) , 25 X (Kartki świąteczne), 8 XI (Decoupage). Prowadzącymi byli nauczyciele oligofrenopedagodzy – na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Uczestnicy mieli okazję wyrazić siebie i swoje emocje oraz czerpać radość z wspólnego tworzenia.

-5 XI 2014 r. odbyły się warsztaty taneczne ZUMBA, których uczestnikami były osoby niepełnosprawne i pełnosprawne.
2 godzinne warsztaty przeprowadziła instruktorka, właścicielka Studia Tańca i Ruchu Copa Cabana w Gliwicach.
Celem warsztatów była nauka tańca – ZUMBY, ale przede wszystkim integracja uczestników i czerpanie radości z dobrej zabawy.

28 X 2014 r. w filii GCOP w Gliwicach zostało przeprowadzone szkolenie dla rodziców zatytułowane: „Seksualność osób niepełnosprawnych”.  Szkolenie prowadziła oligofrenopedagog z dużym doświadczeniem w pracy z uczniami i rodzicami osób niepełnosprawnych – Aleksandra Wójcik. Szkolenie miało na celu:
– uświadomienie złożoności problematyki,
– przedstawienie różnych poglądów na temat seksualności osób niepełnosprawnych,
– zaprezentowanie wybranych problemów specyficznych dla poszczególnych okresów życia osób niepełnosprawnych,
– próbę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania,
– problematykę prawną.

W dniach 14 listopada -16 listopada 2014 r. odbyła się zgodnie z planem – trzydniowa wycieczka do miejscowości górskiej województwa śląskiego – Ustronia.

Partnerami naszego projektu byli:
– Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
-Studio Tańca i Ruchu Copa Cabana z Gliwic,
oraz wolontariusze- nauczyciele oligofrenopedagodzy , rodzice oraz nowi, pozyskani po uprzednim przeszkoleniu.
Działalność wolontariuszy była niezwykle istotna w naszym projekcie, gdyż wszystkie zaplanowane działania: warsztaty i szkolenia oraz pomoc podczas wycieczki były wykonywane w ramach umów wolontariackich.

Całkowita wartość projektu wyniosła 17 100,  z czego kwota 5 000 dofinansowana została z dotacji.