Stowarzyszenie nas rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy-Sobie-Ręce”

Gliwice, ul. Kościuszki 35/1

KRS 0000461559

NIP 6312651288      REGON 243408106

KONTO BANKOWE – Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 79 2030 0045 1110 0000 0310 5690

Adres e-mail: psrgliwice@gmail.com

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/PodajmySobieRece