cropped-podajmy_sobie_rece_logo2.png W maju 2013 r., w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, zostało zarejestrowane Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy-Sobie-Ręce”.  Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli nie istniejącego już Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 6 mieszczącego się przy ul. Księcia Ziemowita 3 w Gliwicach.

Osoby, którym nigdy nie było obce dobro dziecka niepełnosprawnego, pragną podjąć działania, których głównym celem jest między innymi propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych, podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową.

 

Stowarzyszenie ma na celu:

  • Współpracować ze środowiskami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych.
  • Nawiązać współpracę ze stowarzyszeniami z całej Polski.
  • Organizować spotkania członków stowarzyszenia mające na celu integrację i edukację (spotkania ciekawymi ludźmi, specjalistami z zakresu rewalidacji niepełnosprawnych).
  • Wspierać aktywność edukacyjną, oświatowa, zdrowotną, społeczno-kulturalna itp. osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia zmierzającą m.in.: do upowszechnienia uczenia się przez całe życie.
  • Wydawać publikacje.
  • Organizować szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające problematykę niepełnosprawności i wykluczenia społecznego.
  • Powoływać i organizować placówki o zakresie działań zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

 

OPPok.indd

 

12632965_1556700651287794_1699311595_o

Odwiedź i polub nas na Facebooku :)